Van het Hart – Moed

Alsof ik fout ben in de oorlog
zo drukt het leven soms op mijn bestaan
Elk moedig dood kind gestorven zonder naam
elke spat bloed volgt nauwgezet mijn kielzog

Een gezonken schip dat niet op plastic bleef drijven
Thuislozen schreeuwend om hulp tot hun stem verdrinkt
Alsof ik deze onderduikers eigenhandig heb verlinkt
Hun lijden en sterven niet te beschrijven

Wat ontbreekt het mij aan moed en kracht
Kan ik die bij U komen halen
Mag ik Uw sacrale luister brengen aan de nacht
en mensen in het licht zetten van Uw dagen.

In Uw Naam maar met mijn eigen gezicht
dat ik open en eerlijk wil leren dragen.

4 februari 2019