Het Appartement, fragmenten

‘Het Appartement’ is de werktitel van de literaire roman waaraan ik schrijf. De roman kent twee hoofdpersonen, Ellen, verpleegkundige, en Maurits, beeldend kunstenaar. Een aantal ontwikkelingen raakt en versterkt elkaar: het eerste verhaal gaat over liefde; romantische liefde en de vergeestelijkte liefde in een familierelatie en in een intieme vriendschap. Ellen en Maurits leren zich door leven en dood te verhouden tot beide vormen.

De tweede verhaallijn is vooral maatschappijkritisch en de beide hoofdpersonen zullen ieder hun standpunten moeten bepalen tegen de achtergrond van de Derde Wereld-oorlog die hun levens indringend beïnvloedt.
Er zit tot slot een spirituele laag in het verhaal. Waar Maurits zijn zekerheden onder andere ontleent aan zijn geloof, biedt het leven van alledag Ellen voldoende houvast.

Beide levens worden grondig overhoop gehaald. Ze hebben elkaar hard nodig. Komen deze beide intelligente en kritische mensen nader tot elkaar?

Op deze website publiceer ik in mijn weblog verschillende korte fragmenten. In deze pagina’s pik ik daar per geschreven hoofdstuk één fragment voor uit.

Index

 1. Hoofdstuk 1
 2. Hoofdstuk 2
 3. Hoofdstuk 3
 4. Hoofdstuk 4
 5. Hoofdstuk 5
 6. Hoofdstuk 6
 7. Hoofdstuk 7
 8. Hoofdstuk 8
 9. Hoofdstuk 9
 10. Hoofdstuk 10
 11. Hoofdstuk 11
 12. Hoofdstuk 12