Veertig Dagen … Is liefhebben moeilijker dan haten?

Haat en liefde
Liefde en haat
Beide vragen overgave
Liefde aan de ander
Haat aan jezelf.

Liefde en haat
Haat en liefde
Ze zijn niet tegengesteld
Ze liggen in elkaars verlengde

Tegenover Liefde,
Tegenover Haat
Staat onverschilligheid.
Dan staan het zelf
en de ander buitenspel.