Veertig dagen, veertig vragen

diverse kaartjes met vragen, en een askruisje, samen op een wit vel papier
veertig dagen, veertig vragen

Aanstaande woensdag is het op de kerkelijke kalender Aswoensdag, de eerste dag van de veertigdagentijd die aan Pasen vooraf gaat. Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Dit jaar, 2020, is dat op 12 april. Niet vroeg, niet laat.

In de Rooms Katholieke Kerk is de veertigdagentijd, volgend op het uitbundige Carnaval, een periode van vasten, boetedoening en inkeer. In de Protestantse Kerk wordt dezelfde periode gebruikt voor bezinning en tot bekering komen.

Vorig jaar was de veertigdagentijd voor mij de aanloop naar mijn doop in de Paaswake. Ik studeerde intensief. Zowel op teksten, uit de Bijbel, uit allerlei theologische boeken, als op mijzelf. Dit jaar wil ik de zelfreflectie in relatie tot mijn geloof voorop laten staan.

Enige tijd geleden vroeg ik bij de EO een gratis pakje kaartjes aan. ‘Gesprekskaartjes; Als je gelooft in échte gesprekken’. Zo zegt het doosje. Veertig kaartjes, paarse kaartjes met witte teksten met vragen zijn het. Dit jaar zal ik deze kaartjes gebruiken, elke dag van de veertigdagentijd weer (behalve de zondagen, want die vallen er buiten). Ik zal blind een kaartje trekken en de vraag zo eerlijk mogelijk beantwoorden. Hier. In dit blog. Elke dag weer…

Wat een mooi avontuur belooft dat te worden! Mijn weg naar binnen, met jullie gedeeld.

De langste reis is de reis naar binnen.

Dag Hammarskjöld