Veertig dagen … Hoe ziet de Hemel eruit?

Natte sneeuw kleddert op de bolle ruit
terwijl een auto de bus passeert
en de zon nog net niet opkomt,
slechts wolken aanschijnt van opzij

Het donkert nog van Noord tot Zuid,
Nu de dag de nacht bezweert,
Het licht tot alle kleuren kromt,
Helder opstaat diep in mij

Een kalme warmte, stralend zacht
Gloedvol, liefdevol gedacht
Aan mensen, dieren, aan mijzelf

Het licht de horizon passeert,
Alle vorm het leven eert,
Onder dit aards hemelgewelf.