Niet Alleen

Vorig jaar ben ik in de Paaswake gedoopt in de kerk in Jorwert. Die kerk is de tempel van Nijkleaster, een initiatief oorspronkelijk binnen de PKN Nederland, om een modern monastiek leven op te zetten.

In de aanloop naar mijn belijdenis en doop heb ik op de site van Nijkleaster een serie geschreven waarin ik mijn belevenissen neerlegde. Niet Alleen heet die serie. In tien artikelen neem ik de lezer mee in de wereld van een verse christen, zoals ik dat heb ervaren.

Deze tien artikelen zijn per vandaag ook op deze site opgenomen.
Veel leesplezier!